Najlepsze praktyki w zarządzaniu budynkami komunalnymi w Wałbrzychu

Redakcja

12 stycznia, 2024

Jeśli chodzi o zarządzanie budynkami komunalnymi, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Różne gminy mają unikalne potrzeby, budżety i przepływy pracy. To, co sprawdza się w jednej, niekoniecznie będzie działać w innej. W związku z tym istnieje szereg praktyk, które mogą zostać przyjęte przez każdą gminę w celu poprawy programu zarządzania budynkiem.

Plan na przyszłość

Pierwszym krokiem do sukcesu w zarządzaniu budynkiem jest posiadanie planu na przyszłość. Podobnie jak mapa drogowa prowadzi kierowcę do pożądanego celu, plan budynku pozwala gminie stworzyć mapę drogową dla osiągnięcia pożądanej wydajności budynku i celów związanych z poziomem usług. Istnieje kilka ważnych kwestii, które powinny być zawarte w planie budynku.

Przyjęcie i egzekwowanie mocnych standardów utrzymania budynku

Standardy utrzymania budynku powinny być wysokopoziomowymi wytycznymi, których oczekuje się od budynku. Jednak rzadko są one egzekwowane. Na przykład władze zwykle odraczają prace związane z dostępnością i bezpieczeństwem. Jeśli jednak nie zajmiemy się tymi kwestiami, mogą one prowadzić do poważnych problemów w przyszłości.

Bądź przejrzysty i możliwy do śledzenia

Najlepszą praktyką w zarządzaniu budynkiem jest przejrzystość i możliwość śledzenia wszystkich procesów. Na przykład, jeśli masz proces inspekcji budynku i każe on inspektorowi ocenić stan każdego elementu w budynku, jest to zbyt szczegółowe, aby jakikolwiek człowiek mógł to zapamiętać. Zamiast używać zbyt szczegółowej listy kontrolnej, stwórz jasną i zwięzłą listę elementów, która dokumentuje stan każdego elementu wyposażenia lub cechy budynku. Pozwala to inspektorowi na szybkie udokumentowanie stanu każdego elementu, co z kolei pozwala gminie na szybkie i łatwe śledzenie stanu każdego elementu.

Standaryzacja i centralizacja procesów

Jedną z najważniejszych najlepszych praktyk w zarządzaniu budynkiem jest standaryzacja i centralizacja. Jeśli chodzi o zarządzanie budynkiem, każda gmina musi zdecydować, które procesy będą scentralizowane, a które pozostawią zdecentralizowane.

Na przykład niektóre gminy decydują, że będą zarządzać wszystkimi zamówieniami na prace we własnym zakresie i zlecają zarządzanie zużyciem energii w budynku stronie trzeciej. Niezależnie od tego, które procesy zdecydujesz się scentralizować, a które zdecentralizować, najważniejszą rzeczą jest ich standaryzacja.

Zatrudnij wyszkolonych profesjonalistów do pomocy w zarządzaniu budynkami

Kolejną najlepszą praktyką w zarządzaniu budynkiem jest zatrudnianie przeszkolonych profesjonalistów do pomocy przy zarządzaniu budynkami. Na przykład, zatrudnianie certyfikowanych operatorów sprzętu w budynku jest najlepszą praktyką, ponieważ zapewnia, że sprzęt w budynku jest obsługiwany i konserwowany zgodnie z instrukcjami producenta. Może to znacznie zmniejszyć czas przestojów.

Podobnie, zlecenie certyfikowanemu inżynierowi przeprowadzenia dokładnego przeglądu planu przed rozpoczęciem jakichkolwiek większych prac może pomóc w zmniejszeniu ryzyka nieplanowanych prac i obniżyć ich koszt.

Polecane: