Rola programów unijnych w poprawie efektywności energetycznej z wykorzystaniem unijnych środków

Redakcja

26 lutego, 2024

Czym jest efektywność energetyczna?

Istota efektywności energetycznej sprowadza się do zasady racjonalnego wykorzystywania energii, które realizuje się poprzez świadczenie większej liczby usług o wyższej wydajności bez równoczesnego zwiększania nakładów energetycznych. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej są ważne, ponieważ w znaczący sposób wpływają one na całą gospodarkę, przekładając się na niższe zużycie energii oraz wzrost poziomu konkurencyjności polskiego sektora energetycznego. Jednym z kluczowych problemów pozostaje dziś bowiem wyzwanie związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i skali zanieczyszczeń. Środkiem do osiągnięcia tych celów okazują się dostępne programy unijne, które oferują dofinansowania na inwestycje wpisujące się w założenia zielonej gospodarki, mające szansę przełożyć się na znaczne ograniczenie zużycia energii poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i przemysłu.

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej – dostępne możliwości finansowania

Zwiększenie efektywności energetycznej to jeden z priorytetów Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (w skrócie: FENG). Na wsparcie w ramach tego programu mogą liczyć przede wszystkim projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej i wsparcia zielonej transformacji. Działania te wyszczególnione zostały w priorytecie zazielenienie przedsiębiorstw, a budżet programu na realizację tych celów wynosi ponad 800 mln euro, które trafią do przedsiębiorstw z sektora MŚP, firm typu small mid-caps, mid-caps oraz większych firm. Dofinansowaniu podlegają m.in. projekty związane ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zredukowaniem emisji gazów cieplarnianych, a także modernizacją budynków i zakupem urządzeń ograniczających zużycie energii.

Warto wspomnieć także o programie Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (w skrócie: FST), które powołane zostały w celu wsparcia obszarów borykających się z największymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi związanymi z działaniami na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Program dotyczy konkretnie określonych obszarów kilku województw, w tym subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim, w skład którego wchodzą: miasto Wałbrzych oraz powiaty wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki. W ramach FST przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania dotacji na poprawę efektywności energetycznej. Szansę na dofinansowanie mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące na terenie subregionu wałbrzyskiego inwestycje w zakresie:

  • modernizacji energetycznej MŚP (zwiększanie efektywności energetycznej poprzez instalację OZE, termomodernizację budynków, wymianę źródeł energii, poprawę efektywności instalacji przemysłowych);
  • gospodarki obiegu zamkniętego (projekty ukierunkowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, redukcję emisji zanieczyszczeń).

Artykuł sponsorowany.

Polecane: